Вхід в особистий кабінет

Для входу в особистий кабінет, пройдіть авторизацію за номером телефону.

Отримати код в:

Не вдалось увійти?
Приклади розрахунків

Акційні умови (акційний період із застосуванням зниженої процентної ставки, за умови періодичності сплати процентів/акційний період = 15 днів) Стандартні умови кредиту (без акційного періоду застосування зниженої процентної ставки, за умови періодичності сплати процентів = 25 днів)
Сума кредиту = 1 000,00 грн.
Загальний строк кредитування = 360 днів
Разова комісія=15%
Щоденна процентна ставка в акційний період= 0,15%
Проценти за 1 день в акційний період = 1 000,00 грн. * 0,15 / 100 = 1,5 грн.
Проценти за 15 днів в акційний період = 1,5 грн х 15 днів = 22,50 грн
Сума до сплати в акційний період = 22,50 грн
Річна процентна ставка (APR) в акційний період = 54,75%
Реальна річна процентна ставка в акційний період = 4705,58%
Річна процентна ставка (APR) за весь строк кредитування з урахуванням акційного періоду = 509,75%
Реальна річна процентна ставка за весь строк кредитування з урахуванням акційного періоду = 6 350,04%
Загальні витрати за кредитом (складаються виключно із процентів, нарахованих за зниженою процентною ставкою в акційний період та процентів, нарахованих за стандартною процентною ставкою) = 5 175,00 грн.
Сума до повернення в кінці строку договору = 1 000,00 грн + 22,50 грн. (акційний період) + 150 (разова комісія) + (217,50 грн. * 23 періодів) = 6 175,00 грн


Сума кредиту = 20 000,00 грн.
Загальний строк кредитування = 360 днів
Разова комісія=15%
Щоденна процентна ставка = 1,45 %
Річна процентна ставка (APR) = 529,25%
Реальна річна процентна ставка за весь строк кредитування= 9 115,86%
Проценти за 1 день = 20 000,00 грн * 1,45 / 100 = 290 грн. Загальні витрати за кредитом (складаються виключно із процентів й разової комісії, нарахованих за стандартною процентною ставкою) = 107 400,00 грн.
Сума до повернення в кінці строку договору = 20 000,00 грн + 3 000,00 (разова комісія) + (7 250,00 грн *14 періодів) + 2 900,00(останній 15 період, який складається з 10 днів) = 127 400,00 грн.
Застереження: обчислення реальної річної процентної ставки та загальних витрат за кредитом базуються на припущенні, що договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а сторони виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. При обчисленні вказаних показників не враховуються витрати споживача, обов’язковість сплати яких не передбачена договором та/або законодавством України та/або оплата яких здійснюється споживачем незалежно від походження коштів (власні, кредитні), в тому числі, але не виключно: витрати пов’язані з технічними, програмними і комунікаційними ресурсами, що необхідні споживачу для організації каналів доступу і підключення до вебсайту/ІТС Товариства, здійснені відкриття рахунків (отримання платіжних карт), переказу коштів через третіх осіб в погашення заборгованості за договором та інше Застереження: обчислення реальної річної процентної ставки та загальних витрат за кредитом базуються на припущенні, що договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а сторони виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. При обчисленні вказаних показників не враховуються витрати споживача, обов’язковість сплати яких не передбачена договором та/або законодавством України та/або оплата яких здійснюється споживачем незалежно від походження коштів (власні, кредитні), в тому числі, але не виключно: витрати пов’язані з технічними, програмними і комунікаційними ресурсами, що необхідні споживачу для організації каналів доступу і підключення до вебсайту/ІТС Товариства, здійснені відкриття рахунків (отримання платіжних карт), переказу коштів через третіх осіб в погашення заборгованості за договором та інше
Інформація про умови надання фінансових послуг
Перелік різновидів споживчих кредитів Кредитна лінія_перший кредит Кредитна лінія_повторний кредит
Цільова група споживачів Клієнти – фізичні особи, громадяни України віком від 18 років до 70 років
Максимальна сума кредиту 10 тис. грн 20 тис. грн
Максимальна %-ставка в день 1,45% на день - стандартна процентна ставка, ставка на перший період 15 днів може бути знижена до 0,15% на день 1,45% на день - стандартна процентна ставка, ставка на перший період 25 днів може бути знижена до 0,74% на день
Максимальний строк 360 календарних днів 360 календарних днів
РВС (річна % ставка) від 509,75% до 529,25% від 511,50% до 529,25%
РРПС від 6 350,04% до 11 985,72% від 5 638,32% до 9 115,86%
Кредитна лінія_перший кредит
Цільова група споживачів
Клієнти – фізичні особи, громадяни України віком від 18 років до 70 років
Максимальна сума кредиту
10 тис. грн
Максимальна %-ставка в день
2%
Максимальний строк
360 календарних днів
РВС (річна % ставка)
730%
РРПС
744,32%
Кредитна лінія_повторний кредит
Цільова група споживачів
Клієнти – фізичні особи, громадяни України, резиденти віком від 18 до 65 років
Максимальна сума кредиту
20 тис. грн
Максимальна %-ставка в день
2%
Максимальний строк
360 календарних днів
РВС (річна % ставка)
730% річних
РРПС
744,32%

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОВ «МАКС КРЕДИТ»

для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит

При користуванні послугою споживчого кредитування можливі наступні наслідки для споживача, у разі невиконання та/або неналежного виконання ним (споживачем) зобов’язань за договором про споживчий кредит, а саме:
необхідність сплати неустойки у вигляді штрафу. Розмір штрафу вказується в Договорі в абсолютному значені, який розраховується відповідно до наступних умов:

 • Якщо Сума кредиту за цим Договором не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати:
  > на другий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 5% від первісної суми кредиту;
  > на п'ятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 10% від первісної суми кредиту;
  > на десятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 15% від первісної суми кредиту;
  > на двадцять перший день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 30% від первісної суми кредиту;
  > на сороковий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 40% від первісної суми кредиту;
  > на п’ятдесятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 50% від первісної суми кредиту;
  > на шістдесятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 50% від первісної суми кредиту.

У будь-якому разі сукупна сума неустойки (штраф) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

 • Якщо Сума кредиту за цим Договором перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати) наступним чином:
  > на другий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 5% від первісної суми кредиту;
  > на п'ятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 10% від первісної суми кредиту;
  > на десятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 15% від первісної суми кредиту;
  > на двадцять перший день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 10% від первісної суми кредиту;
  > на сороковий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі - 10% від первісної суми кредиту.

 • Сукупна сума неустойки (штраф) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі цього Договору загальний розмір кредиту за яким перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

  • втрата можливості участі у Програмі лояльності Товариства;
  • негативний вплив на кредитну історію та ускладнення отримання споживчого кредиту надалі.

  ТОВ «МАКС КРЕДИТ» під час укладання договору, забороняється вимагати від споживача придбавати будь-які товари чи послуги від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову для надання споживчого кредиту.

  Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

  ТОВ «МАКС КРЕДИТ» має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

  У споживача є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

  Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

  Наявні кредитні продукти ТОВ «МАКС КРЕДИТ» не передбачають можливість ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит.
Акції та розіграші